Jagodzin - Dorohusk. Kamera online z Ukrainy

 

Dla określenia sytuacji w sprawie kolejek na przejściu Jagodzin-Dorohusk warto wybrać w okienkach:

Państwo: Polska (Польща)

Przejście graniczne: Jagodzin - Dorohusk  (Ягодин - Дорогуськ)

 

Кamera ДПСУ