Korczowa - Krakowiec. ONLINE kamera pomiędzy przejściami. Widzimy wjazd do Polski

 

 

Кamera: Sluzby Celnej