Korczowa - Krakowiec. ON LINE kamera pomiędzy przejściami granicznymi. Widzimy wjazd do Polski

 

 

Кamera: Sluzby Celnej