Більшість українських заробітчан у Польщі здебільшого виконують важку фізичну працю в сільському господарстві або на будівництві від одного до шести місяців, роботу знаходять через знайомих в Україні, найважчим у ній вважають довготривалу розлуку з родиною і при цьому позитивно оцінюють польських роботодавців.

Такі дані випливають із результатів дослідження соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на замовлення польської рекрутингової компанії «Personnel Service» у лютому 2018 року серед українців, які протягом останніх п’яти років працювали у Польщі.

Як часто українці їздять на роботу до Польщі?

Майже 60% українських заробітчан їздили в Польщу на роботу не більше трьох разів (25% не більше одного разу, 34% – два-три рази). Кожний восьмий (13%) опитаний заявив, що їздив працювати від трьох до п’яти разів, 18% – більше п’яти разів. Натомість 7% відповіли, що працюють практично на постійній основі. Довший термін перебування притаманний чоловікам, людям старшим за 51 рік та особам з середньою освітою.

При цьому майже половина (49%) респондентів стверджувала, що термін їхньої праці коливається в межах від одного до трьох місяців, а четвертина – зізнались про роботу від трьох до шести місяців. Менше місяця працювали лише 9%, від півроку до року – 14%, довгострокову роботу (понад рік) – лише 3%.

Тривалість перебування українців на роботі у Польщі

Це може свідчити про те, що українці здебільшого виїжджають на сезонні роботи та працюють в рамках перебування на основі безвізового режиму. До речі, щонайменше 67% опитаних вважає, що його запровадження полегшило пошук роботи та працевлаштування за кордоном.

Читайте також: Робота в Польщі без візи. Питання і відповіді

Серед тих, хто найкраще тримається за робоче місце, переважають люди, яким виповнилось 51 рік і більше, а також ті, хто вже їздив туди на роботу більше трьох разів.

Як українці знаходять роботу в Польщі?

Основним джерелом інформації про роботу в Польщі для українців є їхні родичі та друзі – 66% шукало вільні вакансії за допомогою близьких в Україні, а 21% через знайомих у Польщі. До українських агентств з працевлаштування за кордоном зверталось 10% людей, а до польських – 3%. Приблизно 5% знаходило роботу через соцмережі. Не останню роль відіграють і оголошення у ЗМІ – 6% працевлаштувалось завдяки українським засобам масової інформацій, а 3% – польським. Послугами державних служб зайнятості в Україні та Польщі скористалися менше 1% опитаних.

Способи пошуку роботи в Польщі

Де працюють українці в Польщі?

Переважна більшість (77%) українців в Польщі виконують фізичну роботу, а 16% задіяні у сфері послуг. Лише 3% мали працю, пов’язану із інтелектуальною діяльністю, а на керівні посади влаштувалось близько 1% опитаних. Незалежно від віку, чоловіки (89%) більше залучені до фізичної праці ніж жінки (63%). Натомість у сфері послуг працювало 28% жінок і лише 6% чоловіків.

Не було несподіванок і щодо галузей, де українці переважно отримували роботу. Серед них традиційно лідирують сільське господарство (34%) та будівельна галузь (32%). Роботи по дому виконувало близько 8% опитаних, в ресторанному бізнесі – 7%, в готельному – 5%, за особами похилого віку та інвалідами доглядало 4%, в інших сферах послуг було задіяні 3%, за дітьми приглядало 2%, в офісах, ІТ-сфері, медицині, індустрії розваг працювало по 1%. Разом з тим 13% респондентів заявили, що були працевлаштовані в інших галузях економіки.

Галузі працевлаштування українців у Польщі

На будівництві частіше працювали чоловіки, особи віком до 51 року та люди зі середньою освітою. Натомість в сільському господарстві роботу краще знаходять жінки, люди старшого віку. В сфері обслуговування, готельному та ресторанному бізнесі жінки та молодь можуть легше знайти роботу ніж інші категорії.

Чим вищий рівень освіти трудових мігрантів з України, тим легше вони знаходили роботу не пов’язану із сільським господарством або ж будівництвом.

Читайте також: Заробітна плата у Польщі. Скільки заробляють будівельники?

Чому українці їдуть на заробітки у Польщу?

Головними причинами виїзду на заробітки саме у Польщу українці називають географічну близькість країни (53%) та вищі зарплати (44%). Трохи більше третини (34%) вказують, що до трудової міграції в цю країну їх стимулює також низький мовний бар’єр. На наявність членів родини або знайомих, які вже працюють/проживають у Польщі орієнтують 30%, а більша кількість пропозицій роботи в Польщі ніж в інших країнах підштовхує 20% опитаних.

Причини працевлаштування на роботу у Польщу

Вищий розмір зарплати та більша кількість пропозицій на польському ринку праці частіше була мотивом вибору для молоді, осіб середнього віку та чоловіків. Натомість жінки частіше за чоловіків обирали Польщу через низький мовний бар’єр та наявність там родичів.

Проблеми, які виникають через працевлаштування у Польщі

Найважчим у роботі в Польщі є довготривала розлука з родиною. Так вважають 39% опитаних українців. На другому місці – велика тривалість робочого дня. На це скаржилися 32% заробітчан. Серед того, що є найважчим, також називають важкі умови праці (28%), відсутність соціального захисту (24%), неприязне ставлення до українців з боку поляків (14%), адміністративні формальності при оформленні документів (13%). Мовний бар’єр був проблемою для 12% українців, ще 8% – були незадоволені побутовими умовами, в яких довелося жити. На конфлікти з керівництвом нарікає 4%, а з колегами по роботі не змогли знайти спільної мови 3%.

Найважче у роботі в Польщі

На довготривалу розлуку з родиною частіше скаржаться особи середнього віку та найстарші, на багато годин роботи в день – молоді респонденти. Родинний фактор також більш важливий для жінок та тих, хто вже їздив до Польщі більше трьох разів. Проблему мовного бар’єру дещо рідше відзначали старші та ті, хто вже багато разів їздив у Польщу на роботу.

Читайте також: Система соціального захисту іноземців, які працюють у Польщі

Скільки грошей українці пересилають додому з Польщі?

Це було одне із запитань, на яке респонденти відповідали неохоче. Більшість заробітчан (61%) заявили, що ніколи не відсилали грошей сім’ї в Україні і 15% прямо повідомили, що не хочуть відповідати на це питання.

Проте були і ті хто називав цифри. Серед опитаних 6% зазначили, що надсилали родинам до 500 злотих на місяць, 8% – від 500 до 1000 злотих, 11% – більше 1000 злотих. Чим більше разів респонденти були на роботі у Польщі, тим більші суми вони надсилали своїм родинам в Україні.

Витрати українців на перебування у Польщі

Більшість українців витрачає на своє утримання в середньому від 200 до 500 злотих – про такі суми зізналось 45%. У цю категорію попало 51% чоловіків та 38% жінок. До 200 злотих витрачали 22% (15% чоловіків та 30% жінок), а більше 500 злотих – 19%. Ще 15% не змогли відповісти на це питання.

Загалом, чоловіки та молодь тратять на себе більше ніж жінки та особи старшого віку.

Чим заохочують польські роботодавці?

Серед додаткових безкоштовних умов, які працедавці найчастіше пропонували опитаним, було проживання (58%), безкоштовне харчування отримували 35%, транспортування до місця праці не оплачувало 34%, вільний доступ до інтернету мали 28%.

Допомогу у підготовці документів для офіційної реєстрації у вигляді бонусу отримували 13% трудових мігрантів, 12% – мобільний зв’язок, 7% отримували соціальні виплати (страховки, допомогу для переїзду тощо), по 5% – безкоштовно проходили курси польської мови або ж професійне навчання. Натомість 15% зазначили, що їм нічого не пропонували окрім зарплати.

Бонуси для українських заробітчан в польщі

Що необхідно українцям під час роботи у Польщі?

Серед послуг, якими користувалися під час роботи у Польщі, найчастіше опитані використовували мобільний зв’язок (72%), інтернет (50%) та телебачення (32%). По 13% користувалися послугами грошових переказів, пошуку та оренди житла, банками, 9% – послугами страхування, 7% – приватною медичною допомогою. Інші послуги, такі як автосервіс, вантажні перевезення, юридичні послуги, оренда автомобілів, використовували не більше 2% українських заробітчан. Ті, хто був у Польщі більше трьох разів, частіше за інших користувалися мобільним зв’язком, грошовими переказами, банками, пошуком оренди житла, страхуванням.

Відношення українців до польських працедавців та співробітників

Половина опитаних (52%) загалом позитивно ставляться до польських роботодавців, 38% дали їм нейтральні оцінки, і лише 8% оцінили їх погано, або ж дуже погано. Жінки, більш забезпечені та ті, хто більше разів перебував на роботі, краще оцінюють польських роботодавців, аніж інші категорії.

Подібні тенденції спостерігаються також і щодо оцінки своїх співробітників, з якими опитані працювали у Польщі: більше половини (58%) оцінили їх добре, або ж дуже добре, 36% – нейтрально, 4% – погано або ж дуже погано. Більш забезпечені опитані схильні краще оцінювати своїх співробітників, аніж інші.

Плани на майбутнє

Робота

Понад 60% опитаних українців зазначили, що планують знову поїхати на роботу у Польщу найближчим часом, 19% – не мають подібних думок, ще стільки ж не визначились. Очікувано, що найчастіше планують повертатись ті, хто був там більше трьох разів. Здебільшого це люди середнього та старшого віку.

Постійне місце проживання

Не планують переїжджати до Польщі на постійне місце проживання у найближчі кілька років 74% заробітчан. Ще 11%заявили, що мають подібні плани. Останніх найбільше серед тих, хто був у Польщі багато разів.

Власне житло

Лише 4% заявили, що планують купити, або ж уже володіють нерухомістю у Польщі (переважно ті, хто був тут на роботі більше трьох разів). Абсолютна більшість не мають подібних планів (88% заявили, шо не планують, ще 8% не дали жодної відповіді). Подібна тенденція і щодо можливостей заснування власної фірми/господарської діяльності в Польщі у майбутньому: лише 3% заявили про такі плани, 89% не мають таких думок, 9% не змогли дати відповіді.

Зауважте, що з початку року в Польщі змінились правила працевлаштування іноземців. Тепер українці мають змогу працювати в цій країні до 9 місяців впродовж календарного року.