Українські заробітчани в Польщі часто попадають в трудове рабство або ж залишаються ошуканими недобросовісними працедавцями. Найчастіше це стається через те, що вони погано орієнтуються в основах трудового законодавства країни.

Для того щоб робота в Польщі вважалась легальною трудовим мігрантам необхідно оформити цілий ряд документів. Одним із найважливіших серед них є трудовий договір, який відповідатиме характеру роботи.

Читайте також: Правила працевлаштування іноземців у Польщі

У випадку працевлаштування іноземців в Польщі, найпопулярнішими є три основні типи цього документу – трудовий договір (umowa o pracę), договір доручення (umowa zlecenia) та договір підряду (umowa o dzieło). Кожен з них має свої переваги, недоліки та регламентується різними законами.

У цій статті розглянемо найбільш вигідну для працівника форму – трудовий договір (umowa o pracę).

Що таке трудовий договір (umowa o pracę)?

Трудовий договір є документом, на підставі якого встановлюються трудові відносини між роботодавцем та працівником. Його умови повинні описувати всі аспекти роботи та відповідати положеннями Трудового Кодексу (Kodeks Pracy).

Перше на що необхідно звернути увагу – трудовий договір повинен бути укладений у двох примірниках на зрозумілій для іноземного працівника мові та підписаний до початку виконання робіт. Уважно перечитуйте умови контракту перед його підписанням.

Важливо! Польське законодавство зобов’язує укладати саме трудовий договір (umowa o pracę), якщо керівництво фірми визначило для працівника місце та графік роботи, а також видає вказівки щодо способу виконання поставлених завдань.

Перегляд умов контракту
Перегляд умов контракту. www.shutterstock.com

Які переваги трудового договору?

Високий рівень соціального захисту працівника зумовлений тим, що роботодавець зобов’язаний сплачувати всі передбачені законодавством податки та внески на різні види страхування. А це чимала сума.

Зокрема укладання трудового договору гарантує:

 • оплату праці не нижче мінімальної при роботі на повну ставку (у 2018 році це 2100 злотих в місяць або 13,7 злотих/год брутто);
 • нормований робочий день (8 год в день, 40 год в тиждень);
 • надбавки за понаднормово відпрацьовані години та обмеження їхньої кількості (не більше 4 год за добу та 150 год протягом року);
 • оплачувану щорічну відпустку;
 • соціальне страхування (допомога при вагітності, право на пенсію і т.д.);
 • медичне страхування (лікарняний (L4), виплати при втраті працездатності і т.п.);
 • чітко визначений порядок розірвання договору.

Ще однією перевагою можна вважати і те, що навіть після звільнення людина протягом 30 днів вважається застрахованою в ZUS та може безкоштовно отримувати допомогу лікарів.

Читайте також: Система соціального захисту іноземців, які працюють у Польщі

З іншої сторони працівник зобов’язаний виконувати вказівки роботодавця, працювати у визначеному ним місці, вчасно проходити медичні огляди та навчання з техніки безпеки.

Які бувають типи трудового договору (umowa o pracę)?

Кожен трудовий договір повинен містити певні елементи, включаючи права та обов'язки сторін, що включають трудові відносини. Проте остаточна форма трудового договору частково залежить від виду контракту.

Загалом, розрізняють три основні види цього документу:

Договір на випробувальний термін (umowa o pracę na okres próbny). Укладається на термін до 3 місяців з метою перевірки якостей працівника. Він не може бути продовженим або розірваним в односторонньому порядку. Термін дії закінчується у визначений термін або за двосторонньою домовленістю. В того самого роботодавця він може бути укладений лише в двох випадках – не раніше ніж через три роки або якщо працівнику доручатиметься робота зовсім іншого характеру.

Договір на визначений термін (umowa o pracę na czas określony). Головна особливість – чітко зазначена дата припинення трудових відносин. Цей тип договору може бути продовжений лише три рази. Проте загальний термін строкових договорів на виконання однієї і тієї ж роботи в одного роботодавця не може перевищувати 33 місяці. Перевищення цього терміну або четверте продовження автоматично переводить його в статус договору на невизначений термін. Винятком є випадки, коли договір був укладений на період заміщення відсутнього працівника або для виконання тимчасових, періодичних або сезонних робіт.

Трудовий договір на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony). Найбільш привабливий для робітника, оскільки гарантує стабільність дотримання обов’язків зі сторони працедавця протягом практично необмеженого часу. Часто стає допоміжним фактором при зверненні за позиками до фінансових установ, адже є підтвердженням стабільного місця праці. Одностороннє звільнення можливе лише в чітко передбачених випадках із дотриманням певних процедур.

Підписання договору
Підписання договору. www.shutterstock.com

Що повинно бути зазначено в трудовому договорі?

Існує певний перелік пунктів, які в обов’язковому порядку повинні бути відображені в будь-якому трудовому договорі. Зокрема це:

 • тип трудового договору (строковий, на невизначений термін, на випробувальний термін, на заміну);
 • дата та місце укладення контракту;
 • дата початку роботи. Якщо вона не вказана, то вважається, що робітник приступив до виконання обов’язків у день підписання договору;
 • місце виконання робочих обов’язків;
 • вид зайнятості (повна/часткова);
 • посада робітника та його функціональні обов’язки;
 • розмір та порядок виплати заробітної плати, премії та інших бонусів;
 • дані сторін.

Якщо укладається трудова угода на визначений або випробувальний термін, то також необхідно вказати дату закінчення дії договору.

День виплати зарплати встановлюється за домовленістю, але не пізніше, ніж на десятий день наступного місяця.

Після укладання договору роботодавець зобов’язаний протягом 7 днів письмово повідомити працівника про детальні умови контракту. Зокрема повинно бути вказано кількість годин, які він повинен відпрацювати протягом дня та тижня, графік виплати заробітної плати, кількість днів щорічної відпустки, терміни подачі заяви про звільнення та умови колективного договору (якщо такий існує та охоплює працівника).

Читайте також: Робота в Польщі без візи. Питання і відповіді

Важливо! Якщо працівника допустили до роботи без підписання договору, то підтверджуючими факторами можуть стати будь-які письмові докази, в яких зазначено дату, час, характер роботи, форму та розмір її оплати і тому подібне. Це можуть бути sms, листи на електронну пошту, повідомлення у соцмережах чи месенджерах. Збережіть їх. Вони знадобляться, якщо працедавець виявиться недобросовісним та захоче обманути.

Як можна розірвати трудовий договір?

Процедура дострокового припинення терміну дії контракту залежить від типу договору.

Спільним для всіх типів є розірвання контракту за взаємною згодою. При цьому дату сторони визначають самостійно.

Якщо ж працівник уклав договір на невизначений термін, то його одностороннє розірвання (незалежно від того, хто ініціатор – працівник чи роботодавець) можливе після попереднього письмового повідомлення. При цьому необхідно враховувати стаж роботи працівника на конкретному підприємстві.

Зокрема його необхідно вручити іншій стороні не менше, ніж за:

 • 2 тижні, якщо працівник пропрацював менше 6 місяців;
 • 1 місяць, якщо робота тривала понад 6 місяців;
 • 3 місяці, якщо працевлаштування відбулося понад 3 роки тому.

Заборонено звільняти працівників які перебувають на лікарняному, у щорічній відпустці, а також вагітних жінок та осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

Пам’ятайте, що будь-який вид договору може бути розірваний роботодавцем в односторонньому порядку у випадку грубих порушень зі сторони працівника – прогули, невиконання обов’язків без поважних причин, систематичні порушення правил техніки безпеки і т.п.

Таким чином, трудовий договір – це найкраща форма контракту для найнятого працівника, яка забезпечує максимальний рівень захисту його прав та гарантує високий рівень соціальної захищеності!
 

Бажаємо хороших умов роботи та великих зарплат!