Відпустку на вимогу і звичайну щорічну відпустку можна перенести на наступний календарний рік.

Кожен працівник у Польщі, який працює офіційно, має право на щорічну оплачувану відпустку (urlop wypoczynkowy). Складає вона 20 чи 26 календарних днів.

Якщо протягом 2023 року її не вдалося використати, то ці дні перенесуть на наступний рік. А отже у 2024 році urlop wypoczynkowy буде становити 20/26 днів плюс невикористані за попередній рік.

Проте, цю відпустку не варто відкладати і розпочати її не пізніше 30 вересня 2024 року.

Крім того, працівник має право і на чотири дні відпустки на вимогу (urlop na żądanie). Вона є складовою щорічної відпустки. Тому якщо нею не скористалися у 2023 році, то її перенесуть на наступний.

Але це вже буде накопичена частина urlopu wypoczynkowego без вимогливого характеру.

Крім того, в Польщі є й відпустка по догляду (urlop opiekuńczy). Дають її на 5 днів, коли є потреба у невідкладній допомозі члену сім'ї чи особі, яка мешкає з працівником, з поважних медичних причин.

Вона не переходить на 2024 рік, якщо нею не скористалися в цьому році.

Так само не вийде накопичити звільнення для догляду (zwolnienie na opiekę) за дитиною віком до 14 років. Працівник, який має на це право, не може перенести невикористані дні цієї відпустки на 2024 рік.

Крім того, особа, яка офіційно працює в Польщі, може скористатися відпусткою через форс-мажорні обставини (zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej). Дають її на 16 годин чи два робочі дні, залежно від форми обліку робочого часу.

Вона не є частиною відпустки на вимогу і не переноситься на наступний календарний рік.