Невикористані дні щорічної оплачуваної відпустки за минулий рік необхідно використати до 30 вересня поточного року.

Польське законодавство гарантує отримання щорічної відпустки (урлопу) всім, хто працює на основі трудового договору. Проте бувають випадки, коли людина з різних причин не могла або не хотіла скористатися своїм правом вчасно у повному обсязі або частково.

То що ж стається у такому випадку? Чи обов’язково використовувати щорічну відпустку протягом того календарного року, в якому отримали право на неї? Чи оплачуватиме роботодавець еквівалент за невикористані вихідні? А які правила діють щодо невикористаної відпустки?

Портал Shoppingpl.com вирішили розібратися у цьому питання та пропонують відповіді, які базуватимуться на нормах Трудового кодексу Польщі (Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 зі змінами). Його норми поширюються на всіх, хто легально працює в Польщі на підставі трудового договору, не залежно від громадянства.

Нагадаємо, що цивільно-правові договори (договір підряду чи договір доручення) не регулюються Трудовим кодексом і не гарантують отримання щорічної відпустки.

Що таке невикористана відпустка?

Насамперед зазначимо, що основна щорічна оплачувана відпустка – це певна кількість днів відпочинку, які роботодавець зобов’язаний надати працівникові згідно погодженого графіку або за індивідуальною домовленістю.

Тривалість відпустки залежить від стажу. І згідно статті 161 Трудового кодексу Польщі (надалі – ТКП), вона має бути надана в тому календарному році, в якому працівник отримав на нього право.

Проте впродовж року можуть виникнути обставини, які унеможливлюю використання щорічної відпустки повністю або частково. У таких випадках її починають вважати протермінованою відпусткою (zaległy urlop).

Ситуації, при яких щорічну відпустку можуть перенести, також перераховані в ТКП. До них, зокрема, належать:

  • вимога працівника, обґрунтована поважними причинам (конкретного переліку нема, тож це залишаєтьсяна розгляд роботодавця);
  • серйозна виробнича необхідність (відсутність конкретного працівника може спричинити порушення в роботі підприємства);
  • хвороба працівника;
  • отримання права на відпустку через народженням дитини (urlop macierzyński);
  • потрапляння в карантин через спалах інфекційної хвороби;
  • призив на військові збори;
  • відкликання з відпуски через непередбачувані обставини.

Коли треба використати протерміновану відпустку?

Згідно статті 168 ТКП, протерміновану відпустку мають надати до 30 вересня наступного календарного року, після року в якому виникло право на неї.

Це означає, що zaległy urlop повинен розпочатися (а не закінчитися ) не пізніше ніж в останній день вересня. Іншими словами, достатньо працівнику 30 вересня розпочати свою протерміновану відпустку і тоді він не втратить жодного дня.

протермінована відпустка
Роботодавець може відправити працівника у протерміновану відпустку будь-коли. depositphotos.com

При цьому роботодавець може але не зобов’язаний узгоджувати дату початку перенесеної (невикористаної) відпустки. В найгіршому випадку він має право відправити працівника у невикористану відпустку у зручний для себе день, але не пізніше 30 вересня.

Зверніть увагу! Якщо прострочена відпустка не розпочалася до кінця вересня, то скористатися нею можна тільки через суд впродовж наступних трьох років.

Підстави на це дає стаття 291 ТКП, яка говорить, що позовна давність вимог, які випливають із трудових відносин, спливає через 3 роки від дати, коли така вимога настала.

Потім zaległy urlop пропадає остаточно і ніякої компенсації у будь-якому вигляді отримати неможливо.

Чи можна отримати компенсацію за невикористану відпустку?

Відпустка є невід'ємним правом працівника. Відповідно до чинних положень ТКП працівник не має права відмовитися від відпустки або передати її іншій особі.

Водночас роботодавець не може конвертувати відпустку в грошовий еквівалент під час трудових відносин. Компенсація за невикористану відпустку надається лише у разі звільнення за умови двостороннього погодження.

Водночас роботодавець може відмовитися від виплати компенсації і відправити робітника у відпустку до закінчення договору. При цьому останній день договору може співпадати з останнім днем відпустки.

Хто відповідає за виникнення простроченої відпустки

Відповідальність за своєчасне надання працівникам відпустки покладається на роботодавця. Тому він повинен стежити за своєчасним поданням працівниками заяв для складання плану відпусток або узгодженням дати використання за індивідуальними домовленостями.

При цьому графік відпусток повинен охоплювати всю відпустку, яка є у розпорядженні працівника, а отже, і прострочену відпустку.

Штрафи за ненадання відпустки

Слід пам’ятати, що ненадання простроченої відпустки до 30 вересня є порушенням прав працівника, за що передбачено штраф від 1000 до 30 000 злотих.

Додаткові дні відпустки

Після змін у трудовому законодавстві працівники можуть використовувати більше вихідних днів у році, отже, щорічна відпустка може накопичуватися.

Зокрема, з квітня 2023 року діють нові види відпусток:

  • 2 дні відпустки через форс-мажор (urlop z powodu działania siły wyższej);
  • 5 днів відпустки по догляду (urlop opiekuńczy).

Ці два нових види відпусток дозволяють продовжити вихідні дні на 7 днів. Для працівників, які мають право на щорічну відпустку тривалістю 26 днів, тривалість відпустки може становити навіть 33 дні на рік.