Після появи у родині малюка, батьки намагаються приділити йому максимум уваги. На початкових етапах цим переважно займаються матері. Проте без татусів неможливе повноцінне виховання дитини. На що можуть претендувати чоловіки, які виховують дітей в Польщі?

Найбільш важливими правами чоловіків, які виховують дітей, є можливості щодо скорочення робочого часу та отримання цілого ряду спеціальних відпусток, які належать йому як при народженні малюка, так і для виховання дитини до 14 років.

Крім того, батьки, які мають дитину до 4 років, захищені законом від одноосібної (зі сторони роботодавця) зміни режиму робочого дня або їх тимчасове відрядження на нове місця роботи.

Спеціальна відпустка для тата

Чоловіки, які виховують дітей до 2 років, мають право на татусеву відпустку (urlop ojcowski) терміном до двох тижнів на рік. Скористатися нею можна у будь-який час повністю, частково або розбити на дві частини по 7 днів.

Варто зазначити, що максимальна тривалість цієї відпустки становить 14 календарних днів і не залежить від кількості дітей в сім'ї. Крім того, вона не продовжується, якщо будь-яка її частина припала на неробочі дні (суботу, неділю, державні свята тощо).

Відпустка оплачується в розмірі 100% від середньомісячного заробітку працівника. Вона є необов’язковою, надається лише за заявою тата і не залежить від використання інших видів відпустки, що стосуються дітей.

Роботодавець не має права відмовити у надані відпустки, якщо заява була подана щонайменше за 7 днів до її початку.

Варто зазначити, що татусеву відпустку можуть надати і на усиновлених дітей. В цьому випадку 2 роки починають відраховувати від дати остаточного прийняття рішення про усиновлення. Проте скористатися такою відпусткою можна лише до досягнення дитиною 7 років (або 10 років, якщо дитина вирішила відкласти обов'язкову школу).

Вихідні дні у зв’язку з народженням дитини

Новоспечений тато має також право на два дні відгулу у зв’язку з народженням дитини. Це право передбачено законом, тож роботодавець зобов’язаний надати додаткові вихідні дні, зберігаючи за працівником зарплату.

Відпустки, які тато може розділити з матір’ю

Варто пам'ятати, що тато, який виховує дитину має права, які він може розділити з матір'ю свого малюка. До них належать частина відпустки у зв’язку з материнством (urlop macierzyński), батьківської відпустки (urlop rodzicielski), відпустки у зв’язку з вихованням (urlop wychowawczy).

Читайте також: Тривалість декрету та фінансова допомога після пологів у Польщі

Крім того, таким чоловікам заборонено (без їх згоди) скорочувати робочий час або залучати до праці в понаднормовий час, ставити у нічні зміни, застосовувати щодо нього режим «переривчастого» робочого часу та делегувати на виконання робіт за межами основного місця праці.

Право на частину відпустки у зв’язку з материнством

Перші 14 тижнів відпустки у зв’язку з материнством призначені тільки для породіллі. Проте рештою вона може поділитися з татусем. Іншими словами, якщо мати дитини, після використання щонайменше 14 тижнів такої відпустки, відмовиться від решти, то невикористану частину може взяти батько, який і доглядатиме малюка.

У виняткових випадках (наприклад, мати хвора і не може доглядати дитину або перебуває в лікарні) жінка може відмовитися від відпустки у зв’язку з материнством вже після 8 тижнів її використання.

Зверніть увагу! Відпустка ділиться лише потижнево, тобто будь-яка частина має бути кратною 7 дням.

Зазначимо, що тривалість відпуски у зв’язку з материнством становить від 20 до 37 тижнів і залежить від кількості одночасно народжених дітей.

Батьківська відпустка

Після закінчення відпустки у зв’язку з материнством, тато дитини має право на 32 тижні (якщо народилась одна дитина) або 36 тижнів (якщо одночасно народилося двоє і більше малюків) батьківської відпустки.

Вона надається обом батькам або (за їх згодою) одному з них і може бути використана за один раз або поділена максимум на чотири частини.

Використати її необхідно до закінчення календарного року, в якому дитині виповнюється 6 років.

Тато з дитиною
Тато повинен використати щонайменше один місяць відпустки у зв’язку з вихованням дитини. shutterstock.com

Якщо батьківську відпуску ділять на періоди, які наставатимуть один за одним, то кожна частина повинна бути не меншою ніж 8 тижнів. У разі народження однієї дитини перша частина відпустки не може бути меншою, ніж 6 тижнів.

Зверніть увагу! Батьківська відпустка надається на підставі письмової заяви працівника, поданої не пізніше, ніж за 21 день до початку його використання.

Відпустка у зв’язку з вихованням дитини

Робітник, який відпрацював не менше 6 місяців, має право на відпустку у зв’язку з вихованням дитини тривалістю до 36 місяців. Використати її можна лише до кінця календарного року, в якому дитині виповнюється 6 років, а поділити максимум на 5 частин.

Варто зазначити, що кожен з батьків (і тато, і мама) повинні використати щонайменше по одному місяцю такої відпустки. Передати цей період партнеру – неможна.

Пам’ятайте, використання навіть частини цієї відпустки (будь-якої тривалості), зменшує максимально дозволений період для іншого з батьків. Наприклад, якщо батько побув 2 місяці у відпустці для виховання дитини, то матір зможе використовувати її протягом максимум 34 місяців.

Зменшення тривалості робочого часу

Працівник, який має право на відпустку у зв’язку з вихованням дитини, може претендувати також на меншу тривалість робочого дня. Цим можна користатися протягом всього періоду, протягом якого є право таку відпустку. Проте «скоротити» робочий день можна максимум на 50%.

Відповідну заяву треба подати роботодавцю не пізніше, ніж за 21 день до бажаного початку роботи в режимі неповного робочого дня.

Вихідні дні для виховання дитини до 14 років

Протягом календарного року батьки також мають право на 2 вихідні дні (16 робочих годин) для виховання дитини. Їх надають при наявності дітей віком до 14 років. Проте це є право, а не обов’язок, тому батьки на свій розсуд вирішують використовувати ці додаткові вихідні повністю, частково чи взагалі не претендувати на них.

Врахуйте, що міні-відпустка є спільною для батьків та не залежить від кількості дітей в сім'ї. Якщо тато використає 1 день, то мама зможе використати теж максимум 1 день.

Зверніть увагу! Працівники, які працюють неповний робочий день, мають право на 16 год (а не 2 дня) відгулу.

Важливо, що на час вихідних для виховання дитини за працівником зберігається повний розмір зарплати.

Заборона на понаднормову роботу, нічні зміни та систему перерваного робочого часу

Роботодавець не має права зобов’язувати батьків працювати понаднормово, у нічний час, відряджати за межі постійного місця роботи або застосовувати систему перерваного робочого часу, якщо вони виховують дитину до 4 років.

Зверніть увагу! Якщо обидва батьки (або опікуни) дитини працюють, тільки один з них може використовувати зазначені права.

Інші права татусів

У виняткових обставинах (наприклад, смерті матері), татусі можуть претендувати і на допомогу батькам, які підпадають під програму «Мама 4+». Вона стосується тих, хто народив, виростив або виховав принаймні чотирьох дітей. В рамках програми, уряд забезпечує необхідними засобами існування тих, хто залишив роботу для виховання дітей або працював занадто мало і не набув права на мінімальну пенсію.

На початку 2019 року було також розширено коло осіб, які мають право на Карту великої сім'ї (Karta Dużej Rodziny). Сьогодні вона доступна всім, хто виховує або виховав у минулому не менше трьох дітей, незалежно від їхнього віку.


Нехай на виховання дітей завжди буде вдосталь часу і засобів!