У Польщі сторони повинні завчасно попередити одна одну про звільнення. При цьому терміни залежать від виду трудового договору та тривалості роботи.

Трудовий договір може розірвати кожна зі сторін. В обох випадках робітник продовжує працювати у період між подачею заяви на звільнення та моментом припинення трудових відносин.

Цей період називається терміном попередження (okres wypowiedzenia).

Скільки триває строк попередження

Незалежно від того, чи трудовий договір (umowa o pracę) укладений на певний термін, чи є безтерміновим, строк попередження залежить від часу праці робітника.

Варто зазначити, що у стаж роботи на підприємстві зараховуються всі періоди роботи у даного роботодавця, незалежно від тривалості перерв між окремими договорами. Якщо працівник працював у одного роботодавця кілька разів, у різний час, то при визначенні трудового стажу ці періоди додаються.

Отож, якщо він був працевлаштований:

 • менше шести місяців, то термін попередження складатиме два тижні;
 • більше шести місяців – один місяць;
 • хоча б три роки – три місяці.

Коли ж робітник працював на основі договору на пробний період, то його термін попередження складає:

 • три робочі дні, якщо він пропрацював менше, ніж два тижні;
 • один тиждень, якщо більше двох тижнів;
 • два тижні, якщо був працевлаштований три місяці.

Коли трудовий договір розірвано з ініціативи працівника, то він має право на допомогу по безробіттю. Настає воно після 90 днів з моменту реєстрації в Управлінні праці при умові, що договір було розірвано впродовж шести місяців до цієї реєстрації.

Все ж, це не стосується осіб, які звільняються з роботи через зміну місця проживання.

Чи впливає термін попередження на стаж?

Роботодавці та працівники часто задаються питанням про те, що зараховується до стажу: період роботи без попередження чи з попередженням. Це важливо не лише для майбутньої пенсії, але й для розрахунку суми допомоги у разі смерті або через припиненням трудових відносин з причин, які не залежать від працівника.

Якщо коротко, то весь строк попередження також зараховується до трудового стажу.

Підставою для цього може бути рішення Верховного Суду Польщі від 11 травня 1999 року, в якому йдеться:

"Немає правового обґрунтування припущення, що тривалість роботи у даного роботодавця означає щось інше, ніж період, що триває з моменту встановлення трудових відносин до їх припинення, який у разі розірвання трудового договору має місце після закінчення строку попередження".

З цього випливає, що у ситуації коли працівник досягає 6 місяців роботи в компанії протягом двотижневого періоду попередження, то цей термін має бути змінений з двох тижнів до одного місяця. Те ж саме стосуватиметься працівника, якому протягом місячного терміну попередження виповнилося три роки роботи в компанії.

Як рахують термін попередження

Якщо строк попередження рахують в тижнях, то він триває з неділі до суботи і починається з неділі наприкінці тижня, під час якого написали заяву на звільнення.

Якщо термін зазначено у місяцях – то за початок беруть перший день місяця, який іде після подачі заяви, а завершення – в останній день місяця.

Тобто тижні і місяці, які треба відпрацювати, є календарними.

Коли термін попередження складає всього кілька днів, то він починається на наступний робочий день, після відповідної заяви.

В цьому випадку рахують тільки робочі дні. Тобто, якщо заяву на звільнення подати у четвер, то термін попередження починається у п’ятницю. А завершується у вівторок наступного тижня (якщо на ці дні не випадають державні свята).

заява
Термін попередження про звільнення залежить від стажу. stock.adobe.com

Бувають випадки, коли термін попередження скорочують (максимум до одного місяця). Актуально це тільки у випадку праці на основі трудового договору, укладеного на певний термін чи безтермінового.

Відбувається це, коли:

 • констатують банкрутство;
 • ліквідовують роботодавця;
 • є причини, які не залежать від працівника.

В такому випадку роботодавець зобов’язаний оплатити компенсацію за залишок терміну попередження.

Якщо обидві сторони погодилися на скорочення строку попередження, то тоді компенсації від роботодавця не буде.

Читайте також: Куди звертатися, якщо не виплатили зарплату в Польщі

Коли працівника звільняє роботодавець і термін попередження складає мінімум два тижні, то робітник має право на вільні від роботи дні для пошуку нового місця праці. За них він продовжує отримувати зарплату.

Кількість таких днів залежить від тривалості терміну попередження:

 • 2 робочі дні, якщо строк попередження триває два тижні чи місяць;
 • 3 робочі дні, якщо три місяці.

Коли роботодавець не може розірвати трудовий договір з працівником

Є ситуації, за яких працедавець не має права звільнити свого працівника. До них належать:

 • коли працівнику не вистачає чотири роки до виходу на пенсію;
 • якщо період роботи дозволяє йому отримати право на пенсію за віком після досягнення ним цього віку.

Проте бувають випадки, коли працедавець все рівно розриває трудові відносини з працівником передпенсійного віку. При цьому останній має право вимагати поновлення на роботі на попередніх умовах або отриманні відшкодування.

Разом з тим, у таких випадках працівник може розраховувати виключно на компенсацію, якщо:

 • пройшов термін, до якого мав тривати договір;
 • поновлення було б недоцільним через короткий період, що залишився до цієї дати.

В обох випадках працівник може отримати виплати, які дорівнюють винагороді за період до закінчення терміну попередження.

Як має виглядати заява на звільнення

В першу чергу її потрібно складати у письмовій формі.

Попередження про розірвання трудового договору може бути у довільній формі, але має містити:

 • місце і дату (справа зверху);
 • ім’я, прізвище і адресу працівника (зліва);
 • дані працедавця (справа);
 • заголовок – “Wypowiedzenie umowy o pracę” (Розірвання трудового договору) або „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem” (Розірвання трудового договору з попередженням);
 • інформацію про розірвання договору із зазначенням його даних (дата укладення, номер, сторони-підписанти) і терміну попередження;
 • причини звільнення, якщо був укладений безтерміновий договір;
 • вказівка на право звернутися до суду з трудових суперечок протягом 21 дня з часу отримання листа із заявою про звільнення;
 • підпис працівника (справа);
 • дата і підпис особи, яка отримала попередження (зліва).

Пам'ятайте, що правильне оформлення документів під час звільнення надасть змогу претендувати на допомогу по безробіттю та дозволить захистити свої права у випадках зловживань однією зі сторін.